PAASGROET VANUIT BURKINA FASO

 

Ouagadougou, 15 april 2001 (1e paasdag)

 

Paasmorgen

Vanmorgen hadden we een doopdienst in de gemeente hier. 

Ruim twintig mensen hebben getuigenis afgelegd van hun nieuwe leven

in de Heere. Daarna was er avondmaal waaraan ook de nieuwe leden

hebben deelgenomen.

 

De Bus - Mobiele Studio

Eind maart is de bus uit de douane gekomen. Alles was gelukkig in 

prima staat. Omdat TELE-VIE-DEO sinds 22 februari in Burkina erkend 

is als NGO, een Niet Gouvermentele Organisatie, kregen we ontheffing 

van invoerrechten.

Afgelopen zaterdag hebben we tijdens de jaarvergadering de Mobiele

Studio al aan de gemeenteleiders getoond en het aan de Heere

opgedragen.

 

Nieuwe projecten

Deze week kregen we via de organisatoren van FESPACO, het 

Afrikaanse Filmfestival, dat begin maart hier werd gehouden te horen 

dat zelfs in Iran, vijf TV-stations de voorwaarden willen weten voor de uitzending van de serie van tien "Bon Appetit avec le Soleil Gratuit" zonne-energie documentaires.

 

Enkele weken geleden hadden we ds.Samuel Kamano uit Guinee 

Conakry op bezoek. Hij is verantwoordelijk voor de twee-wekelijkse

uitzending van de kerken via de Nationale televisiezender van Guinee, 

een land waar 95% Moslim is.

Elke zondagavond voor het journaal hebben de kerken een uur zendtijd.

Hij vindt het een hele opgave om dat steeds weer creatief en communi-

catief te vullen. Het was fijn dat we hem al verschillende programma's, 

twaalf aanbiddings-liederen van Christian Napon en de eerste clip van

Biki-Bikika, een Zairese christen zangeres, konden meegeven.

 

Ik heb hem beloofd dat binnenkort de eerste drie van de serie

"BonT(h)e" jeugdprogramma's beschikbaar zullen zijn, met als thema's

werkloosheid, straatkinderen en drugs met een Bijbels antwoord erop. 

Het is opgebouwd uit een informele discussie van vijf jongeren rond 

de thee, waarbij halverwege een paar jongeren op zoek gaan naar een 

expert op het gebied, terwijl de anderen een muziekclip bekijken. 

Aan het eind verteld een van de jongeren over iemand die uit die 

probleem-situatie is gekomen.

(de kijker ziet een reportage over die persoon, als goede oplossing).

 

=

 

Aids-voorlichtings programma's

Ik heb hem ook kunnen vertellen dat we bezig zijn met de voorbereiding

van zes Aids-voorlichtings programma's in dezelfde jeugdserie.

Het accent zal zowel liggen op sexualiteit als kostbaar bezit, gave

van God, als op het opbouwen van een relatie.

Bij de gangbare TV-programma's in Afrika, ligt de nadruk op het

stimuleren van condoomgebruik.

 

We hopen ook een 6-tal "Voici La Vie" volwassenen programma's 

te kunnen maken met als thema Aids-preventie en zorg voor zieken

en weeskinderen.

De Aids-epidemie neemt onrustbarende vormen aan. Het officiele

percentage HIV-besmette personen (in Burkina) ligt al op 7,1%.

Officieus is het percentage ruim 10% van de 15 jarigen en ouder.

Medici verwachten dat dit percentage de komende vijf jaar zal

verdubbelen en mogelijk de komende tien jaar zal verviervoudigen.

In elke familie is er wel al iemand met Aids besmet.

 

Het is belangrijk dat de kerken het probleem ook onderkennen en zich

gaan inzetten in de zorg en voorlichting.

Tearfund Engeland zou graag zien dat de christenen hun verantwoorde-

lijkheid gaan inzien en zouden daarvoor graag ook de moderne communicatiemiddelen willen inzetten.

We hopen dat zij deze 6 "Voici La Vie" volwassenenen programma's

willen financieren.

 

Ook maken we al goede vorderingen met de voorbereidingen van de

soap-serie van vijf afleveringen van 25' elk.

De fictie speelt rond een familie waarin iemand HIV-besmet raakt en 

Aids krijgt, met alle reakties in de familie en de (morele, geestelijke,

lichamelijke en pastorale) zorg. 

Een goede kennis van ons heeft de eerste helft van het scenario al geschreven. Hij wil ook zijn zus, een ervaren producer, vragen om mee 

te denken. Zij heeft vorige maand tijdens het bovengenoemde Afrikaanse filmfestival, een reward gekregen voor haar korte film, Bintou.

 

We gaan proberen of de PNUD (de ontwikkelingsafdeling van de VN) 

en het UN-Aids-fonds financieel kunnen bijdragen. 

Een Nederlandse kennis werkt daar ook en is enthousiast. Tijdens bovengenoemde Fespaco, waren we op hun forum met producers, 

ter stimulering van de producties van voorlichtings-programma's 

over AIDS.

 

=

 

Ook zijn we bezig met de voorbereidingen van een christelijk Festival

en Conferentie van de kerken tijdens de CISMA (de Internationale 

AIDS Conferentie van 9-13 december a.s. hier in Ouagadougou).

We hopen dat de publiciteit rond de hele happening, met muziek-,

theaterfestivals voor de jeugd en conferenties voor voorgangers, enz.

een hele impact zal hebben op de bewustwording van de jongeren en

ouderen hier in Burkina Faso (en daarbuiten).

 

De hele serie en beweging zal "Amour pour la Vie" heten, met als 

logo: twee ringen in een hartje. Dat thema en dat logo komt in alles 

terug. Daar kan in de panel-discussies over gesproken worden, enz.

 

Op het ogenblik is iedereen die we hierover benaderd hebben

enthousiast. Ouadraogo Michel van Youth For Christ-Afrika en 

ds. Nikiema, directeur van Vigilance, een christelijke organisatie

die zich concentreert op Aids-preventie en Aidsvoorlichting, zijn erg

enthousiast en hebben beloofd om mee te denken en te werken.

 

Al met al geven deze series genoeg openingen om over de echte 

Liefde voor het Leven te getuigen, zoals de Heere zelf als eerste 

Zijn Liefde heeft getoond door Zijn Leven te geven,

Het is een geweldige opening. We zien dit initiatief, dat de Heere

op ons hart heeft gelegd als een opening voor de verkondiging van

het Evangelie.

Graag jullie gebed voor bovengenoemde producties.

 

 

WACC Conferentie Noordwijkerhout

Eind juni wordt er door de WACC (World Association of Christian

Communicators) waar we ook lid van zijn, in Noordwijkerhout, een

media conferentie gehouden over vrede, verzoening en vergeving.

Ik ben uitgenodigd en ik hoop verschillende contacten te kunnen leggen

met gemeenteleiders en verantwoordelijken voor de zendtijd van de

kerken in de andere franstalige landen.

 

=

 

terug naar nieuws index