RONDSCHRIJFBRIEF SEPTEMBER 2004

 

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.                                               Jer. 33:3

 

Hilversum, 10 september 2004

 

Beste allemaal,

 

Op dit moment zijn we even in Nederland. De tijd is te kort om iedereen te bezoeken, daarom willen we u uitnodigen voor de avond ter gelegenheid van ons 25-jaar Afrika-Jubileum, op DV woensdag 22 september a.s. in de Bazuin, Nedereindseweg 4, in Nieuwegein.   

Die avond willen we iets laten zien en vertellen over ons leven en werk in Burkina Faso. Vanaf 19u30 en na afloop is er koffie/thee en is er alle tijd

om even bij te praten.

 

Andrew, Joke, Henk en Jacqueline van Ingen

 

D.V. 28 september hoopt Jacqueline met ons mee te vliegen naar Burkina Faso. Ze gaat een half jaar onderzoek doen naar de effectiviteit van tweetalig onderwijs in Burkina Faso. Andrew’s school begint 1 oktober weer.

 

Nanda woont, na een jaartje bij haar zus en zwager, sinds half augustus op kamers in Leeuwarden, op vijf minuten fietsen van haar school, de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland, waar ze haar tweede jaar “Tourisme" doorloopt.

 

In juli publiceerde UNAIDS dat er vorig jaar 4.8 miljoen mensen zijn besmet met het HIV-virus. Het grootste aantal tot nu toe.

 

Sub-Sahara Afrika heeft nog steeds het hoogste aantal (25 miljoen) AIDS besmettingen en bijna evenveel doden. Er zijn al 12 miljoen weeskinderen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Kinderen voeden hun broertjes en zusjes op.

 

Men denkt dat slechts voor één op de vijf mensen wereldwijd AIDS-preventie programma’s beschikbaar zijn. Vele niet-christenen hebben de moed in de AIDS-preventie opgegeven. Het voorkomen van nieuwe besmettingen heeft volgens hen niet gewerkt. Ze legden n.l. alleen de nadruk op condoom-

gebruik.

De christelijke organisaties kregen vorige maand, tijdens de tweejaarlijkse AIDS-conferentie in Bangkok, veel waardering voor hun aandeel in de AIDS-

bestrijding.

 

Silas bezig met verzending van de

AIDS-bestrijding volgens het ABC-principe

 

=

 

Jarenlang was deze condoompromotie zo extreem dat b.v. op de nationale televisie van Burkina Faso spotjes werden vertoond om vrouwen aan te moedigen condooms in de reistas van hun echtgenoot te stoppen, zodat hij zich onderweg zou kunnen beschermen. De boodschap die onbedoeld ook gecommuniceerd werd, luidde: "Vreemd gaan is normaal”.

 

Afgelopen maand zijn de 13 “Ça, c’est la Vie” programma’s uitgezonden op de nationale televisie van Burkina Faso en deze zullen binnenkort ook in Tsjaad op de Nationale televisie worden uitgezonden. Op verschillende andere zenders waren eind vorig jaar en begin dit jaar de uitzendingen al te zien.

Deze educatieve programma’s, over AIDS-preventie, seksualiteit en de zorg voor AIDS patiënten, dragen in grote mate bij aan de weerbaarheid van meisjes en vrouwen en daarmee aan AIDS-preventie.

 

Door de "Amour pour la Vie" beweging, naar het voorbeeld van de "True

love waits" beweging, willen we een discussie over christelijke waarden en normen op gang brengen en de jongeren en volwassenen een “wijgevoel” geven, door hen te laten zien dat ze niet alleen staan in hun reinheid voor het huwelijk en trouw in hun huwelijk.

Een van de misvattingen onder de Afrikaanse jeugd is, dat ze steriel zullen worden als ze geen seksuele relaties hebben tijdens hun jeugd.

 

=

 

Het innovatieve van de “Amour pour la Vie” strategie is, dat het gebruik maakt van de massamedia en versterking van groepsidentiteit stimuleert. Bovendien sluit deze beweging aan bij de culturele waarden van betrokkenheid in de Franstalige Afrikaanse samenleving.

 

De impact van de massamedia als strategisch communicatiemiddel om gedragsverandering te bewerkstelligen, wordt steeds meer erkend. Bovendien blijkt dat kennis alleen, niet tot gedragsverandering leidt, terwijl versterking van de gemeenschapszin een stimulans is en motiveert om rein te blijven voor het huwelijk of om trouw te blijven aan de eigen partner.

In 12 van de 21 Franstalige Afrikaanse landen gebruiken al veel organisaties, groepen, scholen en kerken, de video’s van deze programma’s in hun AIDS voorlichtingsactiviteiten.

 

In Burkina Faso zien we al de eerste positieve effecten van de “Amour pour la Vie” beweging; het besmettingpercentage stabiliseert zich of loopt misschien zelfs al terug. Een punt van dankbaarheid naar onze Heere en Schepper.

De impact van de massamedia in de Aids-preventie wordt steeds meer onderkend. Trouwens onlangs publiceerde het “Kopenhagen Consensus” bestaande uit 8 bekende economen, onder wie drie Nobelprijswinnaars, dat elke in Aids-preventie geïnvesteerde dollar zich vijfhonderdvoudig terugbetaalt.

 

 

De afgelopen maanden heeft het team, onder leiding van Gideon, de productie van de 26 bijbelverhalen voor kinderen en een serie van 6 kinderprogramma’s met zendings-verhalen, afgemaakt. Begin dit jaar hebben we een serie van 5 human interest documentaires, “La Différence” (Het Verschil) gerealiseerd. De nadruk ligt op het christen-zijn in de samenleving.

 

=

 

Het komende jaar willen we, behalve de TV-programma’s over relaties t.b.v. de AIDS bestrijding, ook een serie verkondigende programma’s maken over de autoriteit in Christus.

Ik ben ervan overtuigd dat alleen het Evangelie Afrika nog kan redden. Natuurlijk geestelijk door het verlossende werk van Christus, maar ook de gehele maatschappij, gezinnen enz. Deze wetenschap geeft ons steeds weer de kracht om, na bijna vijfentwintig jaar op het zendingsveld, de Heere 

te dienen.

 

We willen iedereen hartelijk danken voor jullie meeleven en giften gedurende de afgelopen 25 jaar. In het bijzonder tijdens de Wilde Ganzen verdriedubbeling actie voor de bouw van de studio. Mede door jullie giften hebben we het streefbedrag € 29.000,- gehaald en leggen de Wilde Ganzen met de ICCO de beloofde € 67.000,- bij, zodat we binnenkort met de bouw kunnen beginnen en we de mogelijkheid krijgen om nog mooiere programma’s te maken.

 

Emilienne, presentatrice kinderprogramma’s

                                         

We zouden het fijn vinden als u ook nu weer mee zou willen helpen om deze programma’s te realiseren.

 

Elke gift op 3810.41.980 t.n.v. Stg.Tele-Vie-Deo, Nijpelsplantsoen 110, 3431 SH Nieuwegein, bij de Rabobank in Nieuwegein, komt voor 100% ten goede aan de productie van de verkondigende programma’s voor Franstalig Afrika en is bovendien aftrekbaar !

 

Heel hartelijk dank voor uw gebed, o.a. voor Henk’s heupoperatie en revalidatie, uw gift, post en e-mails.

 

We wensen u de rijke zegen van de Heere toe.

 

De hartelijke groeten van Henk, Joke en Andrew van Ingen,

                                                      vaningen@liptinfor.bf

                                                    

Verzending rondschrijfbrief: Fam. Cordes-Van Ingen,

                                        Dorsvloer 22,  9205 BK Drachten.

 

=

 

terug naar nieuws index