ANBI ANBI Gegevens

1. Naam: Stichting Tele-Vie-Deo

Akte van oprichting 02-10-2000
KvK te Utrecht 30 16 79 95

2. Het RSIN of het fiscaal nummer: 8092.97.723

3. Het post- en bezoekadres:

Nijpelsplantsoen 110,
3431 SH Nieuwegein.
030 6047761
Contact persoon: Oosterom Nelly
info@televiedeo.org
IBAN: NL74 RABO 0381 0419 80

4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

Voorzitter : van Ingen, Hendrik Dirk
Vice-voorzitter : Vink, Johannes Frederik
Secretaris : Oosterom, Neeltje Marrigje
Penningmeester: Noordijk, Johanna Maria Arentje
Bestuurslid : Cordes, Robert

5. Beleidsplan:

Fondswerving en voorlichting: d.m.v. inzamelingsacties & publicitaire activiteiten en verantwoording naar donateurs.
Geen winstoogmerk. Controle van gelden middels voorzitter en penningmeester.
Toezicht door overige bestuursleden middels kwartaalverantwoording.
Verhouding beheers- en wervingskosten ongeveer 1% van de bestedingen van het goede doel.
Aankoop en/of inzameling van materieel en materialen o.a. videoapparatuur, meubels en bouwmaterialen en het verzendklaar maken van deze hulpgoederen voor verscheping naar de Tele-Vie-Deo studio in Ouagadougou Burkina Faso.
Door middel van de in Nederland ontvangen giften van particulieren en (overheids-) instellingen worden activiteiten in Afrika gefinancierd.
De activiteiten bestaan uit het produceren en distribueren van educatieve tv-programma's door en voor de lokale bevolking en de training van Afrikaanse producers en technici in audiovisuele technieken.
Het hiervoor benodigde materiaal wordt voornamelijk in Nederland aangeschaft.
Alle levering en diensten worden in het buitenland verricht. Binnen Nederland vinden geen activiteiten in het economische verkeer plaats.

Fondswerving door Tele-Vie-Deo Nederland.

Vrienden van de stichting worden d.m.v. nieuwsbrieven aangemoedigd om de langlopende activiteiten in Brukina Faso te (blijven) ondersteunen.
Instellingen en fondsen worden aangeschreven om specifieke projecten, b.v. de productie van een serie educatieve Tv-programma's, te ondersteunen.
Door de stichting wordt geen vermogen opgebouwd. De ontvangen giften worden bancaire overgemaakt naar Burkina Faso. Giften op naam van een veldwerker, bestemd voor het levensonderhoud van veldwerkers in dienst van Tele-Vie-Deo in Burkina Faso, worden volledig (zonder aftrek) aan betrokkenen uitgekeerd.

6. Beloningsbeleid:

De bestuursleden en de medewerkers werken als vrijwilligers bij de stichting en ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

7. Doelstelling:

De ondersteuning van cross-mediale voorlichting in Franstalig Afrika d.m.v. :
Financiële, technische en praktische ondersteuning van Tele-Vie-Deo Burkina Faso in hun activiteiten n.l. :
  • De productie van christelijke informatieve, educatieve, bewustwordings- en voorlichtings tv-producties (voor Afrika)
  • De uitzending van deze tv-programma's: via de publieke en particuliere Tv-stations en de distributie via DVD's, internet, satelliet enz.
  • Het verzorgen van trainingen in de productie van Multi-media programma's.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020:

Begin 2020 is een aanvraag voor een "50%-vermenigvuldigingsactie" ingediend bij Stichting de Wilde Ganzen voor de verdere verduurzaming van de Tv-studio in Burkina Faso.

Na goedkeuring, zijn vanaf 1 mei de voorlichtings- en fondsenwervings-activiteiten, in aangepaste vorm, gestart, want helaas konden door corona de meeste activiteiten niet doorgaan. Zo ook het 40-jarig Afrika jubileum van Henk en Joke van Ingen in september 2020. De jubileum-dag zou het startschot geweest zijn voor verschillende andere activiteiten en publiciteit in de media.

Imker Henk Oosterom uit Zetten heeft ongeveer 200 potjes Hollandse honing beschikbaar gesteld voor de actie. De secretaris, zijn zus Nelly, heeft ruim de helft daarvan in Nieuwegein verkocht. In Drachten heeft Karin Cordes een honingactie gehouden

Nanda van der Steege heeft in de “Open Thuis” Gemeente in Drachten actie gevoerd voor de aanschaf van nieuwe airconditioners in de Tv-studio.

Stichting KOOP de goede HOOP , een kringloopwinkel, in Middelharnis op Goeree-Overflakkee heeft in december 2020 actie gevoerd voor Tele-Vie-Deo.

Door de “lockdown” hebben we besloten onze vrienden en donateurs geregeld via persoonlijke mails betrokken te houden bij het werk van Tele-Vie-Deo.

- IMPACT -

De educatieve- en bewustmakingsprogramma's helpen de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren en helpen kansarme groepen vooruit te komen. Het proces van gedragsverandering is langzaam, maar zeker.
Bijvoorbeeld de impact van de programma's in de strijd tegen meisjesbesnijdenis.
In Burkina Faso is er in de leeftijdsgroep van 0 tot 14 jaar, in 5 jaar tijd al een daling van 15% en de prevalentie van meisjesbesnijdenis bij tieners daalde van 13,3% in 2010 tot 11,3% in 2015. Dit is te danken aan de collectieve acties van organisaties in de strijd tegen meisjesbesnijdenis, waaronder Tele-Vie-Deo, d.m.v. van onze tv-programma's. Bovendien worden de programma’s op grote schaal beschikbaar gesteld op dvd t.b.v. voorlichtingscampagnes in de steden en op het platteland.

SOCIALE MEDIAS - INTERNET

Een ' cross- media' strategie, waar de sociale media , internet en televisie elkaar ondersteunen, is van groot belang en wordt nog verder ontwikkeld en uitgebouwd.

Onze eerste interactieve pagina www.facebook.com/amourpourlavie.org werd eind 2013 gelanceerd. Het aantal volgers groeide snel. Eind 2020 waren dat er 40.000.

De pagina voor jongeren: www.facebook.com/bonthe.tv heeft nu 25.000 volgers.
www.facebook.com/amicale.tv de pagina voor tieners, heeft 12.000 volgers.
Ook hebben we een pagina met specifieke berichtjes en adviezen voor echtparen: www.facebook.com/CaÇestLaVie.tv met ruim 20.000 volgers.

9. Financiële verantwoording over het boekjaar 2020:

alt : Download de volledige financiële verantwoording over het boekjaar 2020, als PDF

Download de volledige financiële verantwoording over het boekjaar 2020, als PDF

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA