ANBI ANBI Gegevens

1. Naam: Stichting Tele-Vie-Deo

Akte van oprichting 02-10-2000
KvK te Utrecht 30 16 79 95

2. Het RSIN of het fiscaal nummer: 8092.97.723

3. Het post- en bezoekadres:

Nijpelsplantsoen 110,
3431 SH Nieuwegein.
030 6047761
Contact persoon: Oosterom Nelly
info@televiedeo.org
IBAN: NL74 RABO 0381 0419 80

4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

Voorzitter : van Ingen, Hendrik Dirk
Vice-voorzitter : Vink, Johannes Frederik
Secretaris : Oosterom, Neeltje Marrigje
Penningmeester: Noordijk, Johanna Maria Arentje
Bestuurslid : Cordes, Robert

5. Beleidsplan:

Fondswerving en voorlichting: d.m.v. inzamelingsacties & publicitaire activiteiten en verantwoording naar donateurs.
Geen winstoogmerk. Controle van gelden middels voorzitter en penningmeester.
Toezicht door overige bestuursleden middels kwartaalverantwoording.
Verhouding beheers- en wervingskosten ongeveer 1% van de bestedingen van het goede doel.
Aankoop en/of inzameling van materieel en materialen o.a. videoapparatuur, meubels en bouwmaterialen en het verzendklaar maken van deze hulpgoederen voor verscheping naar de Tele-Vie-Deo studio in Ouagadougou Burkina Faso.
Door middel van de in Nederland ontvangen giften van particulieren en (overheids-) instellingen worden activiteiten in Afrika gefinancierd.
De activiteiten bestaan uit het produceren en distribueren van educatieve tv-programma's door en voor de lokale bevolking en de training van Afrikaanse producers en technici in audiovisuele technieken.
Het hiervoor benodigde materiaal wordt voornamelijk in Nederland aangeschaft.
Alle levering en diensten worden in het buitenland verricht. Binnen Nederland vinden geen activiteiten in het economische verkeer plaats.

Fondswerving door Tele-Vie-Deo Nederland.

Vrienden van de stichting worden d.m.v. nieuwsbrieven aangemoedigd om de langlopende activiteiten in Brukina Faso te (blijven) ondersteunen.
Instellingen en fondsen worden aangeschreven om specifieke projecten, b.v. de productie van een serie educatieve Tv-programma's, te ondersteunen.
Door de stichting wordt geen vermogen opgebouwd. De ontvangen giften worden bancaire overgemaakt naar Burkina Faso. Giften op naam van een veldwerker, bestemd voor het levensonderhoud van veldwerkers in dienst van Tele-Vie-Deo in Burkina Faso, worden volledig (zonder aftrek) aan betrokkenen uitgekeerd.

6. Beloningsbeleid:

De bestuursleden en de medewerkers werken als vrijwilligers bij de stichting en ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

7. Doelstelling:

De ondersteuning van cross-mediale voorlichting in Franstalig Afrika d.m.v. :
Financiële, technische en praktische ondersteuning van Tele-Vie-Deo Burkina Faso in hun activiteiten n.l. :
  • De productie van christelijke informatieve, educatieve, bewustwordings- en voorlichtings tv-producties (voor Afrika)
  • De uitzending van deze tv-programma's: via de publieke en particuliere Tv-stations en de distributie via DVD's, internet, satelliet enz.
  • Het verzorgen van trainingen in de productie van Multi-media programma's.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018:

De naamsbekendheid van Tele-Vie-Deo is het afgelopen jaar vergroot d.m.v. een informatiestand op enkele goededoelenmarkten.

Door de giften van vrienden en kennissen heeft Tele-Vie-Deo weer mooie tv-programma’s kunnen réaliseren en een impact kunnen maken op de levensomstandigheden in de Franstalige Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.

Stichting Hand in Strijen heeft in 2018 onderstaande goederen geschonken aan stichting Tele-Vie-Deo voor het werk in Ouagadougou: 10 binnendeuren en kozijnen, 1 airconditioner, 1 rolsteiger, een UPS, een grasmaaimachine en diverse loodgietersspullen.

Deze hulpgoederen konden we in augustus meesturen in een container van Stichting CAMA.

 

Bovenstaande activiteiten hebben er toe bijgedragen dat Tele-Vie-Deo Burkina Faso in Franstalig Afrika de volgende activiteiten heeft kunnen uitvoeren:

o.a. de productie van nieuwe programma's in de serie 'La Différence'.
Ook hebben we voor de OMEGA-serie weer nieuwe getuigenissen kunnen filmen.

De programma’s van Tele-Vie-Deo worden op acht nationale en tien privé-stations in acht Franstalige Afrikaanse landen uitgezonden.

Ook staan veel van de programma’s op youtube.com/televiedeo

Bovendien distribueren we de programma’s op dvd en micro-SD als audiovisuele hulpmiddelen voor scholen, jeugdgroepen, vrouwengroeperingen enz.

Ruim honderd organisaties in Burkina Faso, evenals vele buiten Burkina Faso, gebruiken onze dvd’s in hun bewustmakingscampagnes in de stad en op het platteland.

B.v. de jongerenprogramma’s in de serie « Bonthé »over drugs en alcohol zijn in 2018 weer veel gebruikt op middelbare scholen.

- IMPACT -

De educatieve- en bewustmakingsprogramma's helpen de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren en helpen kansarme groepen vooruit te komen. Het proces van gedragsverandering is langzaam, maar zeker.
Bijvoorbeeld de impact van de programma's in de strijd tegen meisjesbesnijdenis.
In Burkina Faso is er in de leeftijdsgroep van 0 tot 14 jaar, in 5 jaar tijd al een daling van 15% en de prevalentie van meisjesbesnijdenis bij tieners daalde van 13,3% in 2010 tot 11,3% in 2015. Dit is te danken aan de collectieve acties van organisaties in de strijd tegen meisjesbesnijdenis, waaronder Tele-Vie-Deo, d.m.v. van onze tv-programma's. Bovendien worden de programma’s op grote schaal beschikbaar gesteld op dvd t.b.v. voorlichtingscampagnes in de steden en op het platteland.

 

SOCIALE  MEDIAS  - INTERNET

Een ' cross- media' strategie, waar de sociale media , internet en televisie elkaar ondersteunen, is van groot belang en wordt nog verder ontwikkeld en uitgebouwd.

Onze eerste interactieve pagina www.facebook.com/amourpourlavie.org werd eind 2013 gelanceerd. Het aantal volgers groeide snel. Eind 2018 waren dat er 36.000.

De pagina voor jongeren: www.facebook.com/bonthe.tv heeft nu 11.000 volgers.
Even veel als
www.facebook.com/amicale.tv de pagina voor tieners.
Ook hebben we een pagina met specifieke berichtjes en adviezen voor echtparen: www.facebook.com/CaÇestLaVie.tv met 15.000 volgers.

 

INFRASTRUCTUUR

Multifunctionele zaal
In 2018 waren er weer veel samenkomsten, conferenties, bruiloften en concerten in de multifunctionele zaal. De huurinkomsten, inclusief de kantoren die door derden worden gehuurd zijn ongeveer € 1.500,- per maand. Hiermee werd de nieuwbouw gefinancierd en nieuwe tv programma’s geproduceerd.

Nieuwe leslokalen

De afwerking van de vier leslokalen op de begane grond was de eerste maanden van 2018 prioriteit. Half augustus, aan het begin v/h nieuwe schooljaar, kon 'Life Academy' de nieuwe leslokalen in gebruik nemen.

Daarna zijn de muren van de bureaus op de eerste verdieping opgetrokken en is de zoldervloer gestort.

Het gastenhuis
Nu de school is verhuisd, is de begane grond van het gastenhuis weer beschikbaar voor gasten.

Geplande activiteiten in 2019 (in Nederland)

–  In 2019 zal de naamsbekendheid van Tele-Vie-Deo vergroot worden d.m.v. een nieuwe folder.

–  Tevens zullen er videopresentaties gegeven worden over het tv-werk van Tele-Vie-Deo in Franstalig Afrika.

–  Het versturen van een zeecontainer naar Burkina Faso rond eind augustus.

9. Financiële verantwoording over het boekjaar 2018:

Financien 2018a

alt : Download de volledige financiële verantwoording over het boekjaar 2018, als PDF

Download de volledige financiële verantwoording over het boekjaar 2018, als PDF

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA