ANBI ANBI Gegevens

1. Naam: Stichting Tele-Vie-Deo

Akte van oprichting 02-10-2000
KvK te Utrecht 30 16 79 95

2. Het RSIN of het fiscaal nummer: 8092.97.723

3. Het post- en bezoekadres:

Nijpelsplantsoen 110,
3431 SH Nieuwegein.
030 6047761
Contact persoon: Oosterom Nelly
info@televiedeo.org
IBAN: NL74 RABO 0381 0419 80

4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

Voorzitter : van Ingen, Hendrik Dirk
Vice-voorzitter : Vink, Johannes Frederik
Secretaris : Oosterom, Neeltje Marrigje
Penningmeester: Noordijk, Johanna Maria Arentje
Bestuurslid : Cordes, Robert

5. Beleidsplan:

Fondswerving en voorlichting: d.m.v. inzamelingsacties & publicitaire activiteiten en verantwoording naar donateurs.
Geen winstoogmerk. Controle van gelden middels voorzitter en penningmeester.
Toezicht door overige bestuursleden middels kwartaalverantwoording.
Verhouding beheers- en wervingskosten ongeveer 1% van de bestedingen van het goede doel.
Aankoop en/of inzameling van materieel en materialen o.a. videoapparatuur, meubels en bouwmaterialen en het verzendklaar maken van deze hulpgoederen voor verscheping naar de Tele-Vie-Deo studio in Ouagadougou Burkina Faso.
Door middel van de in Nederland ontvangen giften van particulieren en (overheids-) instellingen worden activiteiten in Afrika gefinancierd.
De activiteiten bestaan uit het produceren en distribueren van educatieve tv-programma's door en voor de lokale bevolking en de training van Afrikaanse producers en technici in audiovisuele technieken.
Het hiervoor benodigde materiaal wordt voornamelijk in Nederland aangeschaft.
Alle levering en diensten worden in het buitenland verricht. Binnen Nederland vinden geen activiteiten in het economische verkeer plaats.

Fondswerving door Tele-Vie-Deo Nederland.

Vrienden van de stichting worden d.m.v. nieuwsbrieven aangemoedigd om de langlopende activiteiten in Brukina Faso te (blijven) ondersteunen.
Instellingen en fondsen worden aangeschreven om specifieke projecten, b.v. de productie van een serie educatieve Tv-programma's, te ondersteunen.
Door de stichting wordt geen vermogen opgebouwd. De ontvangen giften worden bancaire overgemaakt naar Burkina Faso. Giften op naam van een veldwerker, bestemd voor het levensonderhoud van veldwerkers in dienst van Tele-Vie-Deo in Burkina Faso, worden volledig (zonder aftrek) aan betrokkenen uitgekeerd.

6. Beloningsbeleid:

De bestuursleden en de medewerkers werken als vrijwilligers bij de stichting en ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

7. Doelstelling:

De ondersteuning van cross-mediale voorlichting in Franstalig Afrika d.m.v. :
Financiële, technische en praktische ondersteuning van Tele-Vie-Deo Burkina Faso in hun activiteiten n.l. :
  • De productie van christelijke informatieve, educatieve, bewustwordings- en voorlichtings tv-producties (voor Afrika)
  • De uitzending van deze tv-programma's: via de publieke en particuliere Tv-stations en de distributie via DVD's, internet, satelliet enz.
  • Het verzorgen van trainingen in de productie van Multi-media programma's.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016:

In 2016 is de naamsbekendheid vergroot d.m.v. mailings met folder en via de Website, facebook en youtube als wel d.m.v. een informatiestand op enkele goededoelenmarkten.

Door de giften van vrienden en kennissen heeft Tele-Vie-Deo een impact kunnen maken op de levensomstandigheden in de Franstalige Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.

Nadat we meerdere offertes hadden opgevraagd voor de aanschaf en de installatie van zonnepanelen op de studio in Burkina Faso, is begin 2016 onze projectaanvraag goedgekeurd door Stichting de Wilde Ganzen met een toezegging van €12.000,- indien we zelf € 24.000,- aan giften bij elkaar sprokkelden.

De achterban is door middel van mailings en presentatie- en informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de actie in samenwerking met de Wilde Ganzen en de resultaten van de fondswerving voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen, omvormers en de accu’s.

Tijdens het 36 jaar Afrika jubileum van Henk en Joke van Ingen is er een actie gehouden voor de aanschaf van 100 zonnepanelen, omvormers en accu’s, om te komen tot een duurzame en permanente energievoorziening voor Tele-Vie-Deo Burkina Faso. Eind december 2016 was er al € 19.500,- gedoneerd. P.S. (21 januari j.l. was het totale bedrag van € 24.000,- binnen en heeft Stichting de Wilde Ganzen (de rest van) haar premie van € 12.000,- overgemaakt.

De publieke elektriciteitsvoorziening in Burkina Faso is de laatste jaren erg onbetrouwbaar en onstabiel. In de warme maanden, met temperaturen van boven de 40 graden C, is er vaak geen stroom en zelfs als de elektriciteit er wel is, is er vaak onvoldoende spanning (minder dan 190V), om b.v. de airconditioners te laten functioneren. Een eigen energievoorziening d.m.v. zonnepanelen was de enige oplossing en bovendien duurzaam.

In Burkina Faso zijn zonnepanelen door meer zonuren 2x zo rendabel dan in Nederland, daardoor verdient elke investering in zonnepanelen zich al in 5 jaar terug. Ofwel het vrijkomende geld kan gebruikt worden in de productie van nog meer christelijke – educatieve Tv-programma’s voor Franstalig Afrika.

Begin september 2016 konden we de zonnepanelen al, samen met andere hulpgoederen in een container naar Burkina Faso versturen. Stichting Hand heeft weer meerdere meubels, bouwmaterialen, gereedschappen, een A3-fotokopieerapparaat-printer, een groot projectiescherm en 3 UPSen geschonken.

Bovenstaande activiteiten hebben er toe bijgedragen dat Tele-Vie-Deo Burkina Faso in Franstalig Afrika de volgende activiteiten heeft kunnen uitvoeren:

Tv-programma’s 'Les Héros'
In de serie ''Les Héros' werden zeven programma's voor kinderen gerealiseerd.
1) Gezond eten
2) Hygiëne
3) Hoe voorkom je dat je ziek wordt?
4) Een gezond gebit
5) Malaria
6) De keuzes in het leven
7) Wat wil je worden als je groot bent?

Voor de OMEGA-serie, hebben we weer nieuwe getuigenissen van genezingen kunnen filmen.

De Tv-programma's worden niet alleen uitgezonden in Burkina Faso, maar ook in andere Franstalige landen in de sub-Sahara regio en wel op de nationale en particuliere commerciële en christelijke zenders .

De 20 Franstalige landen in Afrika hebben samen een bevolking van ongeveer 200 miljoen men¬sen. In de landen ten zuiden van de Sahara heeft, mede door het hoge percentage analfabetisme, de visuele media een grote impact. Er is een gebrek aan cultureel relevante educatieve programma’s in de Franstalige landen. Vaak worden nog geïmporteerde niet-relevante Tv-programma’s uitgezonden.

De TV-programma’s worden op drie manieren gedistribueerd:
- Op de nationale en particuliere zenders in Franstalige landen
- Door de verkoop van de Dvd’s en Micro-SD kaartjes.
- Via internet: youtube.com/televiedeo, www.televiedeo.org en www.VHSsida.tv

De internationale conferentie van TEAR Fund Engeland, van half februari in Ouagadougou was een goede gelegenheid om programma's op harde schijven mee te geven aan vertegenwoordigers, opdat zij deze tv-programma's aan de directeuren van publieke en particuliere Tv-stations of aan onze vertegenwoordigers in die landen konden geven.

De Tv-programma’s op DVD worden gebruikt door NGO’s, kerken en andere organisaties. Meer dan duizend Dvd’s, met 2 of 3 Tv-programma’s elk, werden geleverd aan een honderdtal nationale en internationale organisaties in Sub-Sahara Afrika, ter ondersteuning van hun voorlichting op scholen, kinderclubs en voor jongeren in de steden en op het platteland Deze programma’s zijn zeer effectief voor een open en eerlijke discussie over de verschillende onderwerpen. Alle rapporten zijn zeer bemoedigend. Micro-SD kaartjes zijn nu ook beschikbaar voor mobiele telefoons.

Producties voor derden:

Afgelopen jaar hebben we o.a. verschillende programma’s voor de organisatie 'Freedom from Hunger' in 4 lokale talen gerealiseerd.

SOCIALE MEDIAS - INTERNET

Een ' cross- media' strategie, waar de sociale media , internet en televisie elkaar ondersteunen , is van groot belang en wordt nog verder ontwikkeld en uitgebouwd.

De Tele-Vie-Deo Burkina-Faso facebook pagina heeft nu 5000 followers. De andere facebookpagina’s zijn gericht op bewustwording en training van de bezoekers, zodat ze meer betrokken raken in de strijd tegen HIV / AIDS en leren gezonde relaties op te bouwen.

De interactieve pagina www.facebook.com/amourpourlavie.org werd in het najaar van 2013 gelanceerd. De pagina heeft 33.000 followers en wordt dagelijks bijgewerkt.

Begin 2015 is www.facebook.com/CaCestLaVie.tv gelanceerd. Deze pagina heeft al ruim 10.000 ‘followers’. De bezoekers van deze facebookpagina komen vooral uit Mali, Guinee Conakry en Burkina Faso, gevolgd door Madagascar, Senegal en Ivoorkust. Op de pagina behandelen we onderwerpen over diverse thema’s: zoals huwelijk, gezin, moeder- en kindzorg, meisjesbesnijdenis enz. De pagina wordt dagelijks geactualiseerd.

Onze www.facebook.com/Amicale.tv heeft nu al meer dan 8.000 vrienden. (49% v/d vrienden zijn tussen de 13 en 17 en 48% van de vrienden zijn tussen de 18 en 24). Op deze pagina gaan we in op onderwerpen als: hoe functioneert mijn lichaam, vriendschap en intimiteit, soa's, tienerzwangerschappen, HIV / AIDS en pornografie.

Onze www.facebook.com/bonthe.tv heeft nu 8.500 vrienden. (68% v/d vrienden is tussen 15 en 24 jaar en 29% v/d vrienden is tussen de 25 en 34 jaar) Op deze pagina geven we informatie over: seksualiteit, ongewenste zwangerschappen, partnerkeuze, verloving, huwelijksvoorbereiding, HIV/aids preventie, enz.

De impact van de uitzendingen in de strijd tegen HIV en aids. In Burkina Faso is de HIV-besmetting afgenomen van 7,17% in 1996 tot 0,8% nu. Dit was mogelijk door de vele activiteiten van de organisaties in de strijd tegen HIV/aids, waaronder die van Tele-Vie-Deo.

PARTNERSCHAP

Afgelopen jaar is onze NGO-status met de overheid van Burkina Faso weer vernieuwd

FACILITEITEN

De vier nieuwe camera's in 4K UltraHD (4x meer pixels dan Full HD ) , de nieuwe apparatuur in de regie, de montageapparatuur en recorders dragen bij aan de professionele productie van de Tv-programma’s

Multifunctionele ZAAL

De bouw en de inrichting van het toiletgebouw naast de conferentiezaal is voltooid. Er zijn al heel veel bruiloften, concerten en conferenties gehouden in de zaal. De International Bible Fellowship huurt de zaal op zondagochtend.

Drie kantoren werden gehuurd door stichtingen of kleine zelfstandigen. De begane grond van het gastenhuis wordt tijdelijk gehuurd door de International School " Life Academy" . Deze is opgericht onder verantwoording van de SIM-zending.

8B Geplande activiteiten in 2017 (in Nederland)

In 2017 zal de naamsbekendheid vergroot worden d.m.v. mailings met folder, radio en via de Website en facebook.

In januari zal er nog bekendheid gegeven worden aan de zonnepanelenactie in samenwerking met de Wilde Ganzen. Vanaf februari zal er verslag worden gedaan over de resultaten van de actie en de installatie van de zonnepanelen op het dak van de studio in Burkina Faso.

Ook zullen er videopresentaties worden gegeven over het Tv-werk van Tele-Vie-Deo in Franstalig Afrika.

9. Financiële verantwoording over het boekjaar 2016:

Financien 2016

alt : Download de volledige financiële verantwoording over het boekjaar 2016, als PDF

Download de volledige financiële verantwoording over het boekjaar 2016, als PDF

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA