ANBI ANBI Gegevens

1. Naam: Stichting Tele-Vie-Deo

Akte van oprichting 02-10-2000
KvK te Utrecht 30 16 79 95

2. Het RSIN of het fiscaal nummer: 8092.97.723

3. Het post- en bezoekadres:

Nijpelsplantsoen 110,
3431 SH Nieuwegein.
030 6047761
Contact persoon: Oosterom Nelly
info@televiedeo.org
IBAN: NL74 RABO 0381 0419 80

4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

Voorzitter : van Ingen, Hendrik Dirk
Vice-voorzitter : Vink, Johannes Frederik
Secretaris : Oosterom, Neeltje Marrigje
Penningmeester: Noordijk, Johanna Maria Arentje

5. Beleidsplan:

Fondswerving en voorlichting: d.m.v. inzamelingsacties & publicitaire activiteiten en verantwoording naar donateurs.
Aankoop en/of inzameling van materieel en materialen o.a. videoapparatuur, meubels en bouwmaterialen en het verzendklaar maken van deze hulpgoederen voor verscheping naar de Tele-Vie-Deo studio in Ouagadougou Burkina Faso.
Door middel van de in Nederland ontvangen giften van particulieren en instellingen worden activiteiten in Afrika gefinancierd.
De activiteiten bestaan uit het produceren en distribueren van educatieve tv-programma's door en voor de lokale bevolking en de training van Afrikaanse producers en technici in audiovisuele technieken.
Het hiervoor benodigde materiaal wordt voornamelijk in Nederland aangeschaft.
Alle levering en diensten worden in het buitenland verricht. Binnen Nederland vinden geen activiteiten in het economische verkeer plaats.
Geen winstoogmerk. Controle van gelden middels voorzitter en penningmeester.

Fondswerving door Tele-Vie-Deo Nederland.

Vrienden van de stichting worden d.m.v. nieuwsbrieven aangemoedigd om de langlopende activiteiten in Brukina Faso te (blijven) ondersteunen.
Instellingen en fondsen worden aangeschreven om specifieke projecten, b.v. de productie van een serie educatieve Tv-programma's, te ondersteunen.
Door de stichting wordt geen vermogen opgebouwd. De ontvangen giften worden bancaire overgemaakt naar Burkina Faso. Giften op naam van een veldwerker, bestemd voor het levensonderhoud van veldwerkers in dienst van Tele-Vie-Deo in Burkina Faso, worden volledig (zonder aftrek) aan betrokkenen uitgekeerd.

De verkregen inkomsten worden besteed aan :
de ondersteuning van cross-mediale voorlichting in Franstalig Afrika d.m.v. :
Financiële, technische en praktische ondersteuning van Tele-Vie-Deo Burkina Faso in hun activiteiten n.l.:.
o De productie van christelijke informatieve, educatieve, bewustwordings- en voorlichtings tv-producties (voor Afrika):
o De uitzending van deze tv-programma’s: via de publieke en particuliere Tv-stations en de distributie via DVD’s, internet, satelliet enz.
o Het verzorgen van trainingen in de productie van Multi-media programma’s.

6. Beloningsbeleid:

De bestuursleden en de medewerkers werken als vrijwilligers bij de stichting en ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

7. Doelstelling:

De ondersteuning van cross-mediale voorlichting in Franstalig Afrika d.m.v. :
Financiële, technische en praktische ondersteuning van Tele-Vie-Deo Burkina Faso in hun activiteiten n.l. :
  • De productie van christelijke informatieve, educatieve, bewustwordings- en voorlichtings tv-producties (voor Afrika)
  • De uitzending van deze tv-programma's: via de publieke en particuliere Tv-stations en de distributie via DVD's, internet, satelliet enz.
  • Het verzorgen van trainingen in de productie van Multi-media programma's.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2022:

Het afgelopen jaar zijn er videopresentaties gegeven over het tv-werk van Tele-Vie-Deo in Franstalig Afrika. Het afgelopen jaar hebben we ook op verschillende plaatsen verslag kunnen doen van de voortgang van de activiteiten na de geslaagde verdubbelingsactie met “De Wilde Ganzen”.
We hebben USB-sticks mee kunnen geven naar Franstalige landen in Afrika met programma’s van Tele-Vie-Deo, die gebruikt kunnen worden als audiovisueel hulpmiddel bij video-debatten in kerken, bij jeugd- en vrouwengroepen en op scholen. Ook konden we nieuwe tv programma’s meegeven naar verschillende landen voor uitzending op de staats- en christelijke tv-stations.
In Burkina Faso heeft Tele-Vie-Deo het afgelopen jaar nieuwe "Bonthé"jeugdprogramma's gerealiseerd, evenals meerdere tv-programma's voor volwassenen, " Çà, c'est la Vie" geheten. Met de opbrengst van de Wilde Ganzen actie, zijn de drie 16 jaar oude airconditioners in de opname studio vervangen door vier geluidsarme airco’s, waardoor deze tijdens tv-opnames aan kunnen blijven en het altijd heerlijk koel is in de studio. Ook zijn de buitenmuren van de studio, redactie- en lesruimtes geïsoleerd met een spouwmuur voorzien van aluminium isolatiemateriaal. Al deze maatregelen zijn energie- en kostenbesparend en brengen Tele-Vie-Deo weer dichter bij financiële onafhankelijkheid.
We hebben het afgelopen jaar ook weer (bijne nieuwe) baby- en kinderkleding, kunnen distribueren onder de 2 miljoen interne vluchtelingen.

- IMPACT -

De educatieve- en bewustmakingsprogramma's helpen de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren en helpen kansarme groepen vooruit te komen. Het proces van gedragsverandering is langzaam, maar zeker.
Bijvoorbeeld de impact van de programma's in de strijd tegen meisjesbesnijdenis.
In Burkina Faso is er in de leeftijdsgroep van 0 tot 14 jaar, in 5 jaar tijd al een daling van 15% en de prevalentie van meisjesbesnijdenis bij tieners daalde van 13,3% in 2010 tot 11,3% in 2015. Dit is te danken aan de collectieve acties van organisaties in de strijd tegen meisjesbesnijdenis, waaronder Tele-Vie-Deo, d.m.v. van onze tv-programma's. Bovendien worden de programma’s op grote schaal beschikbaar gesteld op dvd t.b.v. voorlichtingscampagnes in de steden en op het platteland.

SOCIALE MEDIAS - INTERNET

Een ' cross- media' strategie, waar de sociale media , internet en televisie elkaar ondersteunen, is van groot belang en wordt nog verder ontwikkeld en uitgebouwd.

Onze eerste interactieve pagina www.facebook.com/amourpourlavie.org werd eind 2013 gelanceerd. Het aantal volgers groeide snel. Eind 2022 waren dat er 40.000.

De pagina voor jongeren: www.facebook.com/bonthe.tv heeft nu 25.000 volgers.
www.facebook.com/amicale.tv de pagina voor tieners, heeft 11.000 volgers.
Ook hebben we een pagina met specifieke berichtjes en adviezen voor echtparen: www.facebook.com/CaCestLaVie.tv met ruim 20.000 volgers.

9. Financiële verantwoording over het boekjaar 2023:

alt : Download de volledige financiële verantwoording over het boekjaar 2023, als PDF

Download de volledige financiële verantwoording over het boekjaar 2023, als PDF

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA