ANBI ANBI Gegevens

1. Naam: Stichting Tele-Vie-Deo

Akte van oprichting 02-10-2000
KvK te Utrecht 30 16 79 95

2. Het RSIN of het fiscaal nummer: 8092.97.723

3. Het post- en bezoekadres:

Nijpelsplantsoen 110,
3431 SH Nieuwegein.
030 6047761
Contact persoon: Oosterom Nelly
info@televiedeo.org
IBAN: NL74 RABO 0381 0419 80

4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

Voorzitter : van Ingen, Hendrik Dirk
Vice-voorzitter : Vink, Johannes Frederik
Secretaris : Oosterom, Neeltje Marrigje
Penningmeester: Noordijk, Johanna Maria Arentje
Bestuurslid : Cordes, Robert

5. Beleidsplan:

Fondswerving en voorlichting: d.m.v. inzamelingsacties & publicitaire activiteiten en verantwoording naar donateurs.
Geen winstoogmerk. Controle van gelden middels voorzitter en penningmeester.
Toezicht door overige bestuursleden middels kwartaalverantwoording.
Verhouding beheers- en wervingskosten ongeveer 1% van de bestedingen van het goede doel.
Aankoop en/of inzameling van materieel en materialen o.a. videoapparatuur, meubels en bouwmaterialen en het verzendklaar maken van deze hulpgoederen voor verscheping naar de Tele-Vie-Deo studio in Ouagadougou Burkina Faso.
Door middel van de in Nederland ontvangen giften van particulieren en (overheids-) instellingen worden activiteiten in Afrika gefinancierd.
De activiteiten bestaan uit het produceren en distribueren van educatieve tv-programma's door en voor de lokale bevolking en de training van Afrikaanse producers en technici in audiovisuele technieken.
Het hiervoor benodigde materiaal wordt voornamelijk in Nederland aangeschaft.
Alle levering en diensten worden in het buitenland verricht. Binnen Nederland vinden geen activiteiten in het economische verkeer plaats.

Fondswerving door Tele-Vie-Deo Nederland.

Vrienden van de stichting worden d.m.v. nieuwsbrieven aangemoedigd om de langlopende activiteiten in Brukina Faso te (blijven) ondersteunen.
Instellingen en fondsen worden aangeschreven om specifieke projecten, b.v. de productie van een serie educatieve Tv-programma's, te ondersteunen.
Door de stichting wordt geen vermogen opgebouwd. De ontvangen giften worden bancaire overgemaakt naar Burkina Faso. Giften op naam van een veldwerker, bestemd voor het levensonderhoud van veldwerkers in dienst van Tele-Vie-Deo in Burkina Faso, worden volledig (zonder aftrek) aan betrokkenen uitgekeerd.

6. Beloningsbeleid:

De bestuursleden en de medewerkers werken als vrijwilligers bij de stichting en ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

7. Doelstelling:

De ondersteuning van cross-mediale voorlichting in Franstalig Afrika d.m.v. :
Financiële, technische en praktische ondersteuning van Tele-Vie-Deo Burkina Faso in hun activiteiten n.l. :
  • De productie van christelijke informatieve, educatieve, bewustwordings- en voorlichtings tv-producties (voor Afrika)
  • De uitzending van deze tv-programma's: via de publieke en particuliere Tv-stations en de distributie via DVD's, internet, satelliet enz.
  • Het verzorgen van trainingen in de productie van Multi-media programma's.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017:

De naamsbekendheid van Tele-Vie-Deo is het afgelopen jaar vergroot d.m.v. een informatiestand op enkele goededoelenmarkten.

Door de giften van vrienden en kennissen heeft Tele-Vie-Deo een impact kunnen maken op de levensomstandigheden in de Franstalige Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.

Tijdens het 36 jaar Afrika jubileum in 2016 van Henk en Joke van Ingen is er in samenwerking met de ‘Wilde Ganzen’ een actie gestart voor de aanschaf van 100 zonnepanelen, omvormers en accu’s, om te komen tot een duurzame en permanente energievoorziening voor Tele-Vie-Deo Burkina Faso.

Eind december 2016 was er al € 19.500,- gedoneerd.  21 januari 2017 was het totale bedrag van

€ 24.000,- binnen en heeft Stichting de Wilde Ganzen (de rest van) haar premie van € 12.000,- overgemaakt.

De publieke elektriciteitsvoorziening in Burkina Faso was de laatste jaren erg onbetrouwbaar en onstabiel. In de warme maanden, met temperaturen van boven de 40 graden C, was er vaak geen stroom en zelfs als de elektriciteit er wel was, was er vaak onvoldoende spanning (minder dan 190V), om b.v. de airconditioners te laten functioneren. Een eigen energievoorziening d.m.v. zonnepanelen zou een goede en duurzame oplossing zijn.

In januari 2017 is er nog bekendheid gegeven aan de achterban over de zonnepanelenactie en vanaf februari is er verslag gedaan over de resultaten van de actie en de installatie.

Begin 2017 hebben we zelf deze zonnepanelen van 260Wp op het dak van de studio kunnen monteren. De omvormer werd geïnstalleerd door PPI, een erkend installatiebedrijf.
Later werd nog een tweede systeem van 68 zonnepanelen van 260Wp en een inverter SMA 20KW in Nederland gekocht, omdat het eerste systeem tijdens de heetste maanden, wanneer alle airconditioners in de multifunctionele zaal ook gebruikt werden niet voldoende was.

De 68 extra panelen konden we in oktober in een 20ft container naar Burkina Faso versturen, samen met andere hulpgoederen, o.a. drie computers, acht 19inch monitoren, een A3-fotokopieerapparaat-printer, twee UPSen, een beamer, zes brandblusapparaten en een grasmaaimachine. Allemaal gekregen van Stichting Hand in Strijen voor het Tele-Vie-Deo werk in Ouagadougou. In de container zaten ook 12 airconditioners die we in Nederland voor een heel goede prijs konden aanschaffen.

Na een radio-intervieuw over het werk van Tele-Vie-Deo in Afrika hebben we van EO-Metterdaad 5000 euro ontvangen voor de productie van twee nieuwe tv-programma’s in de serie ‘La Différence’. Tijdens de radio-opname werd een oproep gedaan aan de luisteraars om te doneren voor deze programma’s.

Bovenstaande activiteiten hebben er toe bijgedragen dat Tele-Vie-Deo Burkina Faso in Franstalig Afrika de volgende activiteiten heeft kunnen uitvoeren:

o.a. de productie van nieuwe programma's in de serie 'La Différence'.
Ook hebben we voor de OMEGA-serie weer nieuwe getuigenissen van genezingen kunnen filmen.

De programma’s van Tele-Vie-Deo worden op acht nationale en tien privé-stations in acht Franstalige Afrikaanse landen uitgezonden.

Ook staan veel van de programma’s op youtube.com/televiedeo

Bovendien distribueren we de programma’s op dvd en micro-SD als audiovisuele hulpmiddelen voor scholen, jeugdgroepen, vrouwengroeperingen enz.

Ruim honderd organisaties in Burkina Faso, evenals vele buiten Burkina Faso, gebruiken onze dvd’s in hun bewustmakingscampagnes in de stad en op het platteland.

- IMPACT -


De educatieve- en bewustmakingsprogramma's helpen de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren en helpen kansarme groepen vooruit te komen. Het proces van gedragsverandering is langzaam, maar zeker.
Bijvoorbeeld de impact van de programma's in de strijd tegen meisjesbesnijdenis.
In Burkina Faso is er in de leeftijdsgroep van 0 tot 14 jaar, in 5 jaar tijd al een daling van 15% en de prevalentie van meisjesbesnijdenis bij tieners daalde van 13,3% in 2010 tot 11,3% in 2015. Dit is te danken aan de collectieve acties van organisaties in de strijd tegen meisjesbesnijdenis, waaronder Tele-Vie-Deo, d.m.v. van onze tv-programma's. Bovendien worden de programma’s op grote schaal beschikbaar gesteld op dvd t.b.v. voorlichtingscampagnes in de steden en op het platteland.

SOCIALE  MEDIAS  - INTERNET

Een ' cross- media' strategie, waar de sociale media , internet en televisie elkaar ondersteunen, is van groot belang en wordt nog verder ontwikkeld en uitgebouwd.

Onze eerste interactieve pagina www.facebook.com/amourpourlavie.org werd eind 2013 gelanceerd. Het aantal volgers groeide snel. Eind 2017 waren er 36.000 volgers.

De speciale pagina voor jongeren: www.facebook.com/bonthe.tv heeft nu 11.000 volgers.
Evenals
www.facebook.com/amicale.tv de pagina speciaal voor tieners.
Ook hebben we een pagina met specifieke berichtjes voor echtparen: www.facebook.com/CaÇestLaVie.tv met 15.000 volgers, 2.000 meer dan eind 2016.

INFRASTRUCTUUR

Multifunctionele zaal
In 2017 waren er weer veel samenkomsten, conferenties, bruiloften en concerten in de multifunctionele zaal.

Het gastenhuis en verschillende kantoren
De begane grond van het gastenhuis en twee kantoren werden gehuurd door ‘Life Academy’. Zeven andere kantoren werden door derden gehuurd. De huurinkomsten, inclusief de multifunctionele zaal zijn ongeveer 1.500 euro per maand. Hiermee kunnen weer nieuwe tv programma’s geproduceerd worden.

Nieuwe leslokalen

De bouw van de lokalen begon in februari 2016.
De fundering was voltooid vóór het regenseizoen begon.
Het leggen van de eerste steen vond in het najaar, na de 13e Algemene Vergadering, plaats. De muren van de begane grond zijn nu opgetrokken, de verdiepingsvloer is gestort en de stucadoor is bijna klaar. De afwerking van de begane grond is prioriteit, zodat  'Life Academy' volgend schooljaar de nieuwe leslokalen in gebruik kan nemen.

Geplande activiteiten in 2018 (in Nederland)

–  In 2018 zal de naamsbekendheid van Tele-Vie-Deo vergroot worden d.m.v. een nieuwe folder.

–  Ook zullen er videopresentaties gegeven worden over het tv-werk van Tele-Vie-Deo in Franstalig Afrika en verslag worden gedaan over de installatie van de zonnepanelen op het dak van de studio in Ouagadougou.

–  Het versturen van een zeecontainer naar Burkina Faso.

9. Financiële verantwoording over het boekjaar 2017:

Financien 2017

alt : Download de volledige financiële verantwoording over het boekjaar 2017, als PDF

Download de volledige financiële verantwoording over het boekjaar 2017, als PDF

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA