Organisatie

Geschiedenis en initiatief

De eerste serie van gevarieerde "magazine"programma's, "Çà, c'est la vie" geheten, zijn erg gewaardeerd door de programmadirecteuren van de nationale televisie stations. Deze programma's zijn in vele franstalige Afrikaanse landen in "primetime" uitgezonden. Deze educatieve programma's geven namelijk in grote mate antwoord op de huidige vragen en de problemen in de samenleving.

We hebben een serie TV-programma's voor jongeren geproduceerd, "Bon-thé" genaamd. Deze serie behandelt brandende vragen; zoals AIDS en seksualiteit, werkloosheid, drugs en straatkinderen d.m.v. informele discussies tussen jongeren rond een kop thee, adviezen van experts en getuigenissen met goede voorbeelden.

Begin 2003 is een serie van 13 volwassenen programma's gerealiseerd.
De eerste 6 programma's gaan over AIDS en seksualiteit en de nadruk ligt op het opbouwen van relaties en de zorg voor met AIDS besmette personen.
De andere 7 programma's behandelen gender vraagstukken zoals: meisjesbesnijdenis, gedwongen huwelijk, gezinsplanning, abortus, opvoeding, het belang van onderwijs voor meisjes en de rol van de vrouw in de maatschappij.

Sinds 2004 zijn verschillende documentaires gemaakt over personen met HIV/aids, waaronder het levensverhaal van een weduwe met kinderen en een echtpaar met HIV/Aids.

Ook zijn 6 zendingsverhalen voor kinderen en 26 bijbelverhalen op video, VCD en DVD geproduceerd.

Continu worden cursussen in redactionele vaardigheden, camera- en editingtechniek gegeven door dhr. Vink en anderen, aan producers, cameramannen, licht- en geluidstechnici van TELE-VIE-DEO en van partnerorganisaties.

Erkenning

De stichting is sinds 3 augustus 1998 in Burkina Faso erkend door de regering van Burkina Faso onder nr. 98-268/MATS/SG/DGAT/DLPAJ en is die periode met zijn activiteiten begonnen.

TELE-VIE-DEO heeft, sinds 22 februari 2001, als enige media-organisatie, de status van NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) ontvangen van de regering van Burkina Faso en is daardoor vrijgesteld voor het betalen van belastingen en invoerrechten.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid. De dagelijkse uitvoering wordt gegarandeerd door een permanent secretariaat met de fulltime stafleden.

Financiën

De begroting is onderverdeeld in de volgende categorieën.

De salarissen, de algemene studiokosten zoals: tapes, elektriciteit, telefoon, reiskosten, onderhoud en de investeringen in studioapparatuur.

Door het uitvoeren van co-produktiewerk voor of met derden worden fondsen gegenereerd. Dit draagt mede bij om binnen enkele jaren tot een financieel gezonde organisatie uit te groeien, maar op dit moment zijn uw giften nog hard nodig om verkondigende en educatieve programma's te kunnen produceren.

Het steuncomité, "Stichting Tele-Vie-Deo", is 2 oktober 2000 te IJsselstein erkend en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30167995. Tele-Vie-Deo Nederland staat het uitvoerende orgaan, Tele-Vie-Deo - Burkina Faso, met raad en daad bij. Zij voert acties t.b.v de financiering van televisieproducties.

anbi ANBI - Giften

Stichting Tele-Vie-Deo is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, dus elke gift op bankrekening 3810.41.980 t.n.v. Stichting Tele-Vie-Deo is aftrekbaar en komt voor 100% ten goede van de productie van educatieve en verkondigende programma´s voor Franstalig Afrika!
Klik hier voor meer informatie.