Organisatie

Geschiedenis en initiatief

Tele-Vie-Deo heeft o.a. 33 “Ça, c’est la Vie” programma’s gerealiseerd over: aids-preventie, relaties, seksualiteit, gezinsplanning, moeder-, en kindzorg, het belang van scholing voor meisjes, meisjesbesnijdenis, conflictmanagement enz.

In de Aids-preventie zijn 27 jeugd- en 11 tienerprogramma’s geproduceerd over Bijbelse principes in relaties en seksualiteit en vijf documentaires over mensen met HIV/aids.

Naast deze series hebben we een paar jaar geleden de serie "La Différence" gerealiseerd met pertretten over leidinggevende personen, die naast hun werk zich inzetten voor de maatschappij. Verder hebben we ook verschillende series voor kinderen geproduceerd.

Ook zijn er televisieprogramma’s ter stimulering van zonne-energie, verkeersveiligheid en vele kinderprogramma’s en muziekclips gemaakt.

Nu zijn we bezig met de productie van 3 nieuwe series: over leiderschap, ondernemerschap en een nieuwe serie Bonthé serie voor de jeugd.

Erkenning

TELE-VIE-DEO is sinds 3 augustus 1998 in Burkina Faso erkend door de regering van Burkina Faso onder nr. 98-268/MATS/SG/DGAT/DLPAJ.

Sinds 22 februari 2001, heeft Tele-Vie-Deo de status van NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) ontvangen van de regering van Burkina Faso en is daardoor vrijgesteld voor het betalen van belastingen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid. De dagelijkse uitvoering wordt gegarandeerd door een permanent secretariaat met de fulltime stafleden.

Financiën

De begroting is onderverdeeld in de volgende categorieën.

De salarissen en de algemene studiokosten zoals: elektriciteit, telefoon, reiskosten, onderhoud en de investeringen in studioapparatuur.

Door het uitvoeren van co-produktiewerk voor of met derden worden fondsen gegenereerd. Dit draagt mede bij om binnen enkele jaren tot een financieel gezonde organisatie uit te groeien, maar op dit moment zijn uw giften nog hard nodig om verkondigende en educatieve programma's te kunnen produceren.

Het steuncomité, "Stichting Tele-Vie-Deo", is 2 oktober 2000 te IJsselstein erkend en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30167995. Tele-Vie-Deo Nederland staat het uitvoerende orgaan, Tele-Vie-Deo - Burkina Faso, met raad en daad bij. Zij voert acties t.b.v de financiering van televisieproducties.

anbi ANBI - Giften

Stichting Tele-Vie-Deo is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, dus elke gift op bankrekening 3810.41.980 t.n.v. Stichting Tele-Vie-Deo is aftrekbaar en komt voor 100% ten goede van de productie van educatieve en verkondigende programma´s voor Franstalig Afrika!
Klik hier voor meer informatie.