Partners

Wilde Ganzen actie

De twintig publieke en privé TV-stations die nu de programma’s van Tele-Vie-Deo uitzenden, zullen vanaf 2015 alleen nog op High Definition Video HDV-kwaliteit uitzenden.

Het is daarom belangrijk dat we zo spoedig mogelijk ook op HDV kwaliteit gaan produceren.
Voor € 40.000 konden we de 14 jaar oude studiocamera’s, van de verouderde DV-kwaliteit vervangen.
Wilde Ganzen heeft de binnengekomen giften “vermeerderd” met 55%.
Het benodigde bedrag hiervoor is inmiddels binnen. De actie is geslaagd en zodoende beëindigd. We willen iedereen die bijgedragen heeft hartelijk danken.

De oude camera's zullen gebruikt worden in het trainingsprogramma.


Er wordt een actie gehouden worden voor de aanschaf van 67 zonnepanelen en 3 omvormers, om te komen tot een duurzame en permanente energievoorziening voor Tele-Vie-Deo Burkina Faso.

De publieke elektriciteitsvoorziening in Burkina Faso is de laatste jaren erg onbetrouwbaar en onstabiel. In de warme maanden, met temperaturen van boven de 40 graden C, is er vaak geen stroom en zelfs als de elektriciteit er wel is, is er vaak onvoldoende spanning (minder dan 200V), om b.v. de airconditioners te laten functioneren.
Een eigen energievoorziening d.m.v. zonnepanelen is de enige oplossing en bovendien duurzaam.

In Burkina Faso zijn zonnepanelen door meer zonuren 2x zo rendabel zijn dan in Nederland, daardoor verdient elke investering in zonnepanelen zich al in 5 jaar terug.
Ofwel het vrijkomende geld kan gebruikt worden in de productie van nog meer christelijke – educatieve Tv-programma's voor Franstalig Afrika.

Begin januari 2016 heeft Stichting de Wilde Ganzen €12.000 toegezegd, indien we zelf € 24.000,- aan giften bij elkaar sprokkelen.

In de stichting werken we met vrijwilligers, dus uw gift komt voor 150% ten goede van de aanschaf van de zonnepanelen ter bevordering van de productie van educatieve en verkondigende programma’s voor Franstalig Afrika.

Deze giften zijn ook aftrekbaar, omdat Stichting Tele-Vie-Deo erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling.


Europese Unie

In 2011 hebben we in partnership met de Europese Unie negen televisie programma's over gender vraagstukken en zes programma's over "Bon Gouvernance" gerealiseerd. Ook konden we meerdere trainingen verzorgen in audiovisuele en redactionele vaardigheden: cameratechniek, videomontage en journalistiek.

European Union

Partners van Tele-Vie-Deo

Giften van vrienden en organisaties in Nederland en België hebben de productie van de verschillende TV-programma's en de aanschaf van bovengenoemde video opname- en montage apparatuur mogelijk gemaakt.

De gemeente van de familie Van Ingen in Nieuwegein heeft verschillende keren bijgedragen in de financiering van de infrastructuur.
Bijvoorbeeld in 1999 heeft zij samen met vrienden van de familie Van Ingen, gezamenlijk een bedrag van ruim f 45.000,- bijeengebracht t.b.v. de aanschaf van video-apparatuur.

NCDO-logo

Het NCDO-KPA programma heeft deze actie ondersteund met een verdubbeling van alle giften over 1999, en wel met een bedrag van f 45.000,- t.b.v. de inrichting van de MOBIELE STUDIO met een 3-camera-opnameset met mixers en een recorder.

In 2008 heeft het NCDO-KPA programma weer alle binnengekomen giften verdubbeld, en wel met een bedrag van 24.500 euro t.b.v. de verdere inrichting van de studio, de bouw van het studenten gastenhuis en de aankoop van trainingsapparatuur

Bovendien heeft de organisatie Wilde Ganzen in 1999 de actie voor de Mobiele Studio, gestart tijdens het Zilveren huwelijksfeest van de fam. van Ingen, gehonoreerd met de verdubbeling van de eerste f 15.000,-.

In 2004 heeft Wilde Ganzen in samenwerking met ICCO de actie voor de bouw van de nieuwe studio gehonoreerd met een 3,3 vervoudiging van de giften.

De organisatie ICCO heeft ook de zes Bon-thé jeugdprogramma's, evenals de zes volwassenenprogramma's "Çà, c'est la Vie", in de strijd tegen AIDS, gefinancierd.

ICCO-Personeel Assistentie, heeft gedurende drie jaar de trainer, dhr. Gideon Vink, uitgeleend om trainingen te geven en het productie team te begeleiden.

De WACC, World Association of Christian Communicators, heeft financieel bijgedragen in de productie van zeven vrouwen programma's over 'gender'-vraagstukken en draagt bij in de aanschaf van trainingsapparatuur.

Tearfund België heeft de productie van de eerste drie jeugd programma's van de nieuwe serie "Bon-thé" gefinancierd en participeert met 20% in de productie van een AIDS-voorlichtings film, bestaande uit vijf episodes, over een familie die te maken krijgt met Aids.

Bouwondernemingen BOLTON in Zegveld en Hollands Midden in Woerden hebben al verschillende jaren bijgedragen in de aanschaf van video-apparatuur, airconditioning, meubels en de regiewagen.

Veel leveranciers hebben kortingen gegeven of toegezegd op hun leveranties van apparatuur.

De Evangelische Omroep heeft een actie gevoerd voor de aanschaf van een 4x4 reportagewagen.

Partners in Burkina-Faso

In de video-produktie wordt er samengewerkt met de ministeries, verschillende NGO's (niet gouvernementele organisatie) en internationale organisaties.

Netwerk

Vele van de grote denominaties en christelijke organisaties in Burkina Faso zijn lid van Tele-Vie-Deo.

Tele-Vie-Deo is lid van de WACC (World Association of Christian Communicators) gebaseerd in Londen.
Tele-Vie-Deo is lid van PACANET (Panafrican Christian AIDS Network), een netwerk van organisaties werkend in AIDS-preventie en zorg, met als doel het uitwisselen van ervaringen en middelen.