Introductie

Tele-Vie-Deo

Tele-Vie-Deo is een stichting, die programma's maakt voor Franstalig Afrika. Nu, na ruim twintig jaar, heeft Tele-Vie-Deo al meer dan 100 programma's geproduceerd, die in verschillende landen uitgezonden zijn door nationale en privé tv-stations. De programma's hebben een grote impact en Tele-Vie-Deo speelt een belangrijke rol in de strijd tegen Aids. Meerdere series zijn gemaakt, met elk een andere doelgroep.

Daarnaast zet Tele-Vie-Deo zich in om lokale mensen te trainen in audio-visuele vaardigheden.

Doelstellingen

TV in dienst van een duurzame ontwikkeling
Training

Tele-Vie-Deo heeft drie hoofddoelstellingen.

 1. De productie van verkondigende programma's en christelijke bewustwordings-, voorlichtings- en instructie video's en tv programma's t.b.v. basis-educatie over thema's die de maatschappelijke ontwikkeling en de leefomstandigheden ten goede komen b.v.: (reproductieve)gezondheidszorg, landbouw, milieu, mensenrechten, conflictbeheersing, (preventie en oplossing) en andere onderwerpen die de sociale ontwikkeling en de levensstandaard positief beïnvloeden.
 2. De uitzending, distributie van deze tv-programma's en video's via
  1. de nationale en privé TV-stations in franstalig Afrika.
  2. video-projectie in de dorpen.
  3. distributie van DVD's en andere multimedia.
  4. distributie via internet (videostream) zal worden ontwikkeld.
 3. De training van trainers in journalistiek en audiovisuele technieken
  1. de overdracht van kennis en ervaring aan het lokale team.
  2. de organisatie van specifieke multimedia-trainingen voor producers en technici van andere organisaties.

TV in dienst van een duurzame ontwikkeling

Door de productie en distributie van educatieve, bewustwordings- en voorlichtings- video's en tv-programma's en multimedia producties, geeft Tele-Vie-Deo een "holistic" antwoord op ontwikkelingsrelevante samenlevingsvraagstukken in Franstalig Afrika.

Door deze educatieve- en bewustwordings programma's wil TELE-VIE-DEO bijdragen aan een structurele en duurzame ontwikkeling om later noodhulp in verschillende landen en regio's te voorkomen.

De TV-programma's helpen bovendien bij het doorbreken van de vicieuze cirkel van de "culture of poverty" en ze bevorderen een juiste sociale en economische integratie van de kansarme bevolking en de vergroting van de weerbaarheid van deze bevolkingsgroepen en daarbinnen met name vaak ook die van de vrouwen en meisjes.
Een verandering van gewoonten en gedrag ten opzichte van gerechtigheid en andere ethische principes is alleen maar mogelijk door een mentaliteitsverandering.

Training t.b.v. capaciteitsopbouw

De training van trainers in journalistieke en audio-visuele vaardigheden t.b.v. de versterking van de lokale capaciteit in de productie en distributie van de educatieve- en voorlichtings-video / tv-programma's voor franstalig Afrika. Zowel in Burkina Faso, als in de andere Afrikaanse landen is helaas nog een groot gebrek aan expertise in journalistieke en redactionele vaardigheden.

Korte seminars, waar producers een basiscursus krijgen in redactionele vaardigheden, camera techniek, editing en het schrijven van web-pagina',s zullen regelmatig worden georganiseerd.

De volgende onderwerpen worden behandeld: onderzoeksjournalistiek, informatie verzameling, interview-technieken, media-ethiek, media-wetgeving, mensenrechten, management en publiciteit.

De training is gericht op (toekomstige) producers, cameramannen, licht- en geluidstechnici en webmasters van Tele-Vie-Deo, maar ook voor partner organisaties.