Programma's

Programma inhoud

De educatieve programma's geven in grote mate antwoord op ontwikkelingsrelevante samenlevingsvraagstukken zoals; relaties, huwelijk, gezin, opvoeding, landbouwvoorlichting, gezondheidszorg, hygiëne, aidspreventie, ondervoeding, uitdroging, malaria en ethische vraagstukken.

Verschillende presentatievormen worden gebruikt zoals; paneldiscussies, interviews, muziek, informatieve onderwerpen en korte reportages.

De programma's zijn zo ontwikkeld dat ze in meerdere franstalige landen en voor verschillende etnische groepen kunnen worden gebruikt.

Doelgroep

Met de TV-programma's wordt een groot gedeelte van de bevolking in de stad bereikt en daardoor ook vele kansarmen in de dorpen. De programma's richten zich op de middenklasse in de samenleving.

De invloed van de mensen uit de middenklasse op de rest van de bevolking is groot. Ten eerste omdat deze mensen in leidinggevende posities zitten. Bovendien wordt er door hun familie in de dorpen naar hun adviezen geluisterd. Zij hebben immers een opleiding genoten en een (goede) baan gevonden, dus zullen ze de waarheid wel in pacht hebben. De invloed van deze midden-klasse op de wereldvisie van de kansarmen is groot. De training en de voorlichting aan de stadsbewoners heeft dus een grote weerklank op de samenleving in de rurale gebieden.

De doelgroep heeft een grote invloed op de onderwerpen en samenstelling van de programma's. De producers houden rekening met de reacties en vragen van de kijkers bij het bepalen van de onderwerpen. Vrouwen zijn ook expliciet in alle fasen van de redactie en de produktie betrokken.

Uitzendmogelijkheden in Franstalig Afrika

De programma's worden niet alleen in Burkina Faso, maar ook in andere franstalige landen via de nationale TV-stations uitgezonden, al dan niet in de zendtijd voor de kerken.
Bij de nationale televisie stations is er door bezuinigingen nog steeds een schreeuwend tekort aan cultureel relevante, franstalige programma's !
Vaak worden dan ook niet relevante, geïmporteerde films uitgezonden.

De afgelopen jaren zijn al in meerdere franstalige landen de deuren opengegaan om programma's op de nationale TV-stations uit te zenden. De 20 landen, waar de voertaal Frans is, hebben samen een bevolking van ongeveer 200 miljoen mensen.

Impact van TV

In Afrika is de invloed van de televisie op de maatschappij erg groot, mede omdat een groot percentage van de Afrikaanse bevolking analfabeet is. In Burkina Faso zelfs 80%. Daarom is televisie geen luxe, maar een effectief middel t.b.v. voorlichting en bewustwording. Het aantal TV-toestellen stijgt snel en meerdere mensen kijken naar één toestel.

De programma's behandelen culturele, economische en ethische onderwerpen vanuit een christelijk standpunt. In de meer complex en chaotisch wordende samenleving geven zulke programma's antwoord op de urgente en grote nood. De invloed van het geloof op de ontwikkeling van een land wordt steeds meer erkend door ontwikkelingsdeskundigen.

De kerken zijn vaak in staat om het vertrouwen te herstellen tussen de regering en de bevolking. Veel ontwikkelingsdeskundigen raken er meer en meer van overtuigd dat de kerken en hun media een positieve rol (kunnen en moeten) spelen bij het oplossen van de problemen in de ontwikkelingslanden. Dat het (christelijk) geloof een vergeten onderdeel is geweest in hun strategie voor een duurzame ontwikkeling.

Onderstaande uitspraken zijn slechts enkele uit vele

  • "Donoren kunnen niet meer om religie heen. Donoren moeten zich verdiepen in en bewust zijn van de betekenis van religie voor die samenlevingen";
  • "Religie en politiek overlappen elkaar, volgens de belevingswereld van de Afrikanen". (Stephen Ellis, Geloven in ontwikkelingssamenwerking: Internationale Samenwerking februari 1997, pag. 31-34);
  • "Onder de politieke leiders in Afrika bestaat een gebrek aan belangstelling in ontwikkeling. Het zijn de kerken en de niet gouvernementele organisaties die hard werken." Mr.De Beer, Ambassadeur in Zambia. (International Samenwerking, november 1999).