Nieuws

Wilde Ganzen actie succesvol!

De Wilde Ganzen actie voor de verduurzaming van de studio hebben we succesvol kunnen afronden. 1 mei hadden we het benodigde bedrag van € 27.360 binnen. Wilde Ganzen vulde dit bedrag aan tot € 41.039. We zijn dankbaar, dat ondanks corona, waardoor veel van onze voorlichtingsactiviteiten in Nederland niet door konden gaan, u toch zo betrokken was bij het werk van Tele-Vie-Deo. Hierbij willen we onze vrienden, die bijgedragen hebben om deze actie tot een succes te maken heel hartelijk bedanken.

Wilde Ganzen actie 2016

In 2016 werd er een actie gehouden worden voor de aanschaf van 67 zonnepanelen en 3 omvormers, om te komen tot een duurzame en permanente energievoorziening voor Tele-Vie-Deo Burkina Faso.

De publieke elektriciteitsvoorziening in Burkina Faso is de laatste jaren erg onbetrouwbaar en onstabiel. In de warme maanden, met temperaturen van boven de 40 graden C, is er vaak geen stroom en zelfs als de elektriciteit er wel is, is er vaak onvoldoende spanning (minder dan 200V), om b.v. de airconditioners te laten functioneren.
Een eigen energievoorziening d.m.v. zonnepanelen is de enige oplossing en bovendien duurzaam.

In Burkina Faso zijn zonnepanelen door meer zonuren 2x zo rendabel zijn dan in Nederland, daardoor verdient elke investering in zonnepanelen zich al in 5 jaar terug.
Ofwel het vrijkomende geld kan gebruikt worden in de productie van nog meer christelijke – educatieve Tv-programma's voor Franstalig Afrika.

Deze actie hebben we succesvol af kunnen ronden en de zonnepanelen op het dak van de studio kunnen monteren. Iedereen die bijgedragen heeft om dit te realiseren willen we heel hartelijk bedanken.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA